Společnost DS INTEX s.r.o.

Společnost DS INTEX s.r.o. je společností jediného majitele s výhradně českým kapitálem. Jsme společností s regionální působností, z čehož pramení naše obchodní politika.
Jelikož udržet si dobré jméno v daném regionu se vždy odvíjí od kvality prováděné práce, vystupování při jednáních se zákazníkem, flexibility a v neposlední řadě také od přiměřené ceny.

Firma vznikla v roce 2006 z firmy INTEX Daniel Sloupenský. V současné době má firma 40-50 zaměstnanců a roční obrat se pohybuje od 30-50 milióny Kč.

Naše firma se ve svém oboru zaměřuje především na kvalitu práce, individuální péči o zákazníka a kompletnost služeb. Při realizaci staveb používáme výhradně materiály renomovaných výrobců za účelem dosažení co nejvyššího standardu kvality. Za tímto účelem jsou také proškolováni naši zaměstnanci dodavateli výše zmíněných materiálů.


Jsme držiteli mnoha certifikátů pro montáže:
zateplovacích systémů, zdicích materiálů mnoha tipů, suché výstavby, minerálních izolací, hydroizolačních systémů, elektroinstalací, topných systémů, výplní stavebních otvorů, montáž konstrukcí s požární odolností, montáž výplní stavebních otvorů s požární odolností

Naši vedoucí pracovníci spolupracují přímo s technology a vývojáři jednotlivých dodavatelů, kteří nejen pomáhají řešit jednotlivé technologické problémy, ale také kontrolují správnost prováděných prací při realizaci, čímž se nám daří zkvalitňovat úroveň naší práce.

Politika jakosti

Naší vizí a cílem je být spolehlivým dodavatelem stavebních prací a vycházet vstříc požadavkům zákazníků na rozsah, objem, kvalitu a termíny stavebních prací. Trvale uplatňovat moderní technologie řešení staveb. Naším dalším cílem je komplexní, kvalitní a rychlá péče o svěřené objekty.
Tyto cíle realizujeme dlouhodobou a cílevědomou spoluprací se zákazníky, dodavateli a zaměstnanci naší společnosti. Nezbytným standardem je pro nás trvalé zlepšování environmentálního profilu firmy a snížení pracovních rizik při rozvíjení našich činností. Zlepšujeme ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů, snažíme se  předcházet jakémukoli znečištění životního prostředí, striktně vyžadujeme maximální dodržování bezpečnosti práce na našich pracovištích a to nejen našimi zaměstnanci, dodržování hygienických aspektů při realizacích. Dbáme na zajištění, ale především na dodržování právních požadavků, kterým organizace podléhá a která se vztahují k jejím environmentálním aspektům a pracovním rizikům.

Naše společnost věnuje velkou pozornost vzdělávání a tréninku zaměstnanců. Veškeré aktivity hodnotíme podle toho, jakou měrou přispívají ke zlepšování nejenom ekonomických ukazatelů, ale především zlepšování kvality jakosti, úrovně havarijní připravenosti, bezpečností práce a péče o životní prostředí. Informováním zaměstnanců,  ale také ostatní veřejnosti o vlivech naší činnosti na životní prostředí a vstřícnou komunikací s nimi usilujeme o zvyšování povědomí vlastních zaměstnanců, zaměstnanců externích firem a subdodavatelů o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce. Na prvním místě tak nejsou jen přání našich zákazníků a klientů, ale také výše zmíněné aspekty, především pak ochrana životního prostředí. 

Jednatel společnosti
Daniel Sloupenský


Motto naší společnosti: 

Logo naší společnosti je zároveň naším vývěsním štítem, ke kterému se chováme tak, abychom na něj mohli být vždy hrdí.