Naše firma má za sebou také nemálo realizací rekonstrukce školních zařízení, na kterých vždy spolupracujeme s jejich vlastníky, městy či kraji, ale také v neposlední řadě s krajskými hygienickými stanicemi, inspektorátem bezpečnosti práce, požárníky a s jejich provozovateli.