Naše firma provádí plošné i lokální odvodnění, jak objektů, tak ploch, včetně zemních prací a zaústění jímané vody do předepsaných či předem dohodnutých objektů (jímka, vsak, kanalizace, přečerpávací stanice).