ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY SPOLEČNOSTI DS INTEX

Vzdělávání zaměstnanců
Společnost klade velký význam na soustavné vzdělávání zaměstnanců. Hlavními cíli v plánu rozvoje zaměstnanců je zvyšování odborné úrovně, zlepšování manažerských dovedností, komunikace a zlepšení znalostí. Pro dělnické profese jsou pořádány speciální školení a kurzy s ohledem na charakter jednotlivých profesí

Hromadná úhrada pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při povolání pro všechny zaměstnance hradí firma

Komunikační a výpočetní technika - pracovníci na určených pozicích jsou vybaveni firemními PC a mobilními telefony na náklady firmy

Kompletní vybavení ochrannými pomůckami a oděvy včetně jejich praní, čištění a oprav na náklady firmy je samozřejmostí
výkonu

Možnosti firemní bezúročné a bezúčelové půjčky pro vybrané pracovníky v pracovním poměru na dobu neurčitou

Výpočetní technika - pracovníci na určených pozicích jsou vybaveni firemními PC.

Každý zaměstnanec má nárok na firmou dotovaný mobilní tarif s neomezeným používáním.