Poskytujeme výstavbu inženýrských sítí včetně zhotovení výkopů od hlavního vedení k místu určení a jejich zasypání. Dlouholeté zkušenosti v oblasti inženýrských sítí nám dovolují provádět nejen jejich stavbu, ale také rychlé opravy a rekonstrukce. Samozřejmostí je také vyřízení veškerých nutných povolení, vyjádření, vytyčení podzemních sítí a zhotovení projektové dokumentace. Pro naše klienty z těchto akcí pořizujeme kompletní fotodokumentaci pro budoucí využití.

 Zajistíme bezproblémové zapojení:

  • Plynovodů
  • Vodovodů
  • Kanalizace
  • Elektrické přípojky
  • Veřejného osvětlení

Disponujeme vlastními stavebními stroji, proto není třeba je půjčovat u jiných firem. Díky tomu můžeme zákazníkům nabízet velmi příznivé ceny a rychlý servis.

Dále provádíme tyto činnosti z oblasti výkopových a zemních prací

1Parkoviště, příjezdové komunikace, chodníky - Potřebujete vybudovat příjezdovou cestu ke své nemovitosti? Nebaví vás parkovat na nezpevněné cestě? Pak se obraťte na nás a my Vám pomůžeme zbudovat parkovací plochu ze zámkové dlažby, asfaltobetonu nebo betonu. Případně příjezdovou štěrkovou cestu, nebo zpevněnou plochu ze zatravňovacích dlaždic.

2Demoliční práce - Provádíme demolice objektů různých velikostí a typů konstrukcí. Od demolice rodinného domu přes demontáž ocelových hal a jiných konstrukcí po demolice celých průmyslových areálů. Může se jednat o subdodávku demoličních prací či kompletní demolici na klíč včetně vyřízení potřebných formalit, povolení odstranění stavby (demoliční výměr).

Cena demolice domu či jiného objektu se odvíjí od mnoha faktorů a ke každé zakázce přistupujeme individuálně. Nacenění demoličních prací poskytujeme klientům samozřejmě zdarma a nezávazně. Demoliční práce, bourací práce, demontáže realizujeme po celých východních Čechách. Samozřejmostí je také vytřídění či podrcení vzniklé suti.

3Drenáže a výkopové práce - Provádíme veškeré výkopové práce, jak s technikou tak i ruční výkopové práce. Jejich využití je vhodné zejména v místech, kde by bylo využití této techniky nemožné (například z důvodu nepřístupnosti). Disponujeme vlastní výkopovou technikou, proto není třeba je půjčovat u jiných firem. Díky tomu můžeme zákazníkům nabízet velmi příznivé ceny a rychlý servis. Dále jsme pak schopni vytěženou zeminu odvézt, uložit, ale také například dovézt ornici a na místě jí jak strojně, tak ručně rozprostřít či vytvarovat terén, dle Vašich přání a představ.