Potřebujete vybudovat příjezdovou cestu ke své nemovitosti? Nebaví vás parkovat na nezpevněné cestě? Pak se obraťte na nás a my Vám pomůžeme zbudovat parkovací plochu ze zámkové dalžby, případně příjezdovou štěrkovou cestu a podobně.