Mnohdy je potřeba zhotovit ze stávajícího podzemního vedení odbočku, novou přípojku či opravit poškozené. Jsme schopni toto vše pro Vás udělat na podzemním elektrickém vedení, kanalizaci, vodovodním řadu a plynovodu.